Servis mobilních telefonů

Postaráme se o Vᚹ mobilní telefon v případě, že se Vám porouchá. Našši ššpičkoví technici mají dlouholeté zkuššenosti se servisem mobilních telefonů, proto Vám nabídnou profesionální péči o VṚ nefunkční přístroj a provedou jeho opravu v co nejkratšším možžném termínu. Jednoduché opravy je možžno provést ješště tentýžž den, složžitější opravy během několika dní, ale vyskytnou se i závady, které vyžžadují delšší péči (typicky nepravidelně se vyskytující závady, problémy se signálem, opravy po neodborném zásahu, a podobně).

Pokud máte zablokovaný mobil, nebo přístroj přivezený ze zahraničí a potřebujete do něj nahrát češtinu, případně jiný jazyk, odblokovat jej, nebo zruššit zapomenutý bezpečnostní kód - nic z toho není problém. Tyto zásahy provádíme na téměř vššech typech mobilních telefonů, stejně jako zálohu dat (kontakty), nebo přehrávání kontaktů z jednoho telefonu do druhého.