Vývoj a výroba

Nabízíme kompletní služžby v oblasti vývoje a výroby průmyslové elektroniky. Jedná se zakázkový vývoj elektronických zařízení s jednočipovými mikropočítači, hradlovými poli, nebo s diskrétními prvky. Vývoj probíhá buď na základě požžadavku a zadání zadání zákazníka - v tom případě po vyrobení prototypu a otestování předáme vššechny podklady zadavateli. Zákazník pak větššinou požžaduje také předsériovou a sériovou výrobu tohoto zařízení, případně servis jižž hotových výrobků.

Mnoho námi vyráběných zařízení byla vyvinuta vlastními silami a je prodávána pod firmou Morse. Tyto výrobky je možžno koupit jako hotový systém s vešškerou podporou. Jedná se například o docházkový a přístupový systém na bázi RFID karet pro malé podniky, DC/DC měniče pro trakční vozidla (například vysokozdvižžné vozíky), nebo OEM moduly do palubních počítačů a tachografů pro kolejové vozidla (tramvaje, atd.)

Příkladem takových zařízení můžže být například výšše zmíněný DC/DC měnič se vstupním napětím v rozsahu 48V až 110V a výstupním napětím 12V. Výkon měniče je 250W (21A výstupní proud při 12V)! Pro srovnání velikosti je zobrazen se zapalovačem (vpravo), nebo docházkový a přístupový systém (vlevo).